Ponuka RS:

 

-nevyhnutná starostlivosť (stravovanie,bývanie,zaopatrenie)

-liečebno-výchovná starostlivosť

-poradenstvo

-psychoterapia

-záujmová a kultúrna činnosť

-pracovná terapia