Podmienky prijatia do RS :

 

-absolvovanie odvykacej liečby

-absolvovanie motivačného pohovoru aj s rodinným príslušníkom

-životopis a odporúčanie odborného lekára

-doklady (OP,KP,ZK)