Liečebný režim RS:

 

-klient je povinný dodržiavať denný režim,domáci poriadok a zúčastňovať sa terapeutických a pracovných programov

-platí Zákaz užívania alkoholu,drog,psychickej a fyzickej agresie,svojvoľného opúšťania objektu