Poskytované služby

 

-starostlivosť v RS v zmysle § 63 zákona č. 305/2005 Z.z. SpvZNP

-humanitárna starostlivosť