Služby

Ponuka

-nevyhnutná starostlivosť (stravovanie,bývanie,zaopatrenie) 
-liečebno-výchovná starostlivosť
-poradenstvo
-psychoterapia
-záujmová a kultúrna činnosť
-pracovná terapia                                                               

Cieľová skupina

-závislí od alkoholu a patologickí hráči nad 18 rokov
-muži
-počet lôžok 6

Podmienky prijatia

-absolvovanie odvykacej liečby
-absolvovanie motivačného pohovoru aj s rodinným príslušníkom
-životopis a odporúčanie odborného lekára
-doklady (OP,KP,ZK)   

 Liečebný režim

-klient je povinný dodržiavaťdenný režim,domáci poriadok a zúčastňovať sa terapeutických a pracovných programov
-platí Zákaz užívania alkoholu,drog,psychickej a fyzickej agresie,svojvoľného opúšťania objektu.

Poskytované služby

-starostlivosť v RS v zmysle § 63 zákona č. 305/2005 Z.z. SpvZNP
-humanitárna starostlivosť