Šanca nezisková organizácia

RESOCIALIZAČNÉ STREDISKO  Remetské Hámre 114 okr.Sobrance

 

Filozofia RS : 

 

poskytuje rehabilitáciu s cieľom aktivizovať vnútorné schopnosti klienta na prekonanie osobnostných a sociálnych dôsledkov drogovo závislých a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí.